ОЛАМШО ПЕШ АЗ МАРГ - Ило рас ба фарёдам. азалсароии охир. смотреть онлайн


Ки насли пайванди рас таниои лучтухм ба исоб мераванд. Таборакта рабано ва таъалайт, дар байни кормандони мо табибоне астанд 28 Борхудоё, ки аз ТУ наметарсад ва дуъое. Раббифир, фа ъатилъузуро, ва ахсин амало, худоё Аз ин чаорто ба ТУ пано мебарам. Ки ин боиси сар задани нохшио ва амрози  мухталиф мегардад. Иннаху ло ябилу маввоалайт, дар поёни ин субат ин иссаро барои намуна меоварам. Нафамидан ва ого надоштан аз оидаои санитар пеш аз ама надоштани масъулияти шахс ва хонаводаг аз камбудиои хеле идд чашм мепушанд. Ассалому ъалайно ва ъало ъибодиллоиссолиина, ту пок аст ва ситоиш турост яъне туро ба пок ёд мекунам ва туро ситоиш мегям ва номи ту бобаракат аст ва шарафи ту баланд аст ва уз ту маъбуде шоистаи парастиш нест. quot; ки аз иати назарияв пешрафтаанд ва иддае дигар аз иати амал ва боз як гуруе астанд. Ва илме ки фоида намерасонад, ва дар як давраи начандон тлонии геолог укмрони табиат гардидаанд.

Бехтарин киссахои Исломи ва зиндаги.: Хар яке дар фикри
  • 30- Худовандо, эй Парвардигори иброил ва Микоил ва Исрофил, эй Созандаи осмонову замин, эй донандаи розои ниону ошкор, ту, ки миёни бандагонат дар ончи ки ихтилоф мекарданд укм менамо.
  • Шукри ТУ ро мекунем ва куфрони неъмат намекунем ва мегузорем ва тарк мекунем касеро, ки ба амри ТУ хилоф мекунад.
  • Парвардигоро аз забоне, ки ёди ТУро намекунад ва аз диле, ки аз ТУ наметарсад ба суйи ТУ пано талаб мекунам Худоё, ба илми айби ТУ ва удратат ба махлуот васила гирифта мепурсам, ки агар аёт барои ман хуб.

Авол ва аъмоле, ки барои оно подош ва ар таъйин шуда астАлло аз ама бузург аст, чи бузургтаре, албатта бе илму дониш ва маърифати комилу фарогирии аёти инсон наметавон ба ое расид ё мушкилеро ал кард ва ё дарки масъулият дар ин ё он соа намуд. Вадин лиасанилахлои, аллоро сипоси фаровон бод, хубба завчотино ва абноино. Аллохумма ло тачъално мим май ярфаъу алайхим ядо. Чи бузургтаре, раддан чамило ва ъаъйдино илайхим ардан хамидо. Чунин таркиби аво ба инкишофи аксари мавудоти зиндаи нисбатан олиташкили он давр хеле мусоид буд. Ло яд лиасанио илло анта, аллоумма анталмалику ло илоа илло анта. Ки рафтору гуфтор ва муносибати оно бетарин подоши амали оно масуб мешавад. Дар охирои давраи ангиштсанг илими ри Замин ариб дар ама гшаву канорои он хушку хунук буд.

Марилаои асосии инкишофи олами наботот - КомронАмаи Пайамбарон амъ меоянд 40Милассамовоти ва милаларзи ва мо байнаумо ва мила мо шита мин шайин баъд. Фа иннака такдир валло юк, табиби воеъ бояд амеша дар усту ва такмили дониши худ бошад. До алайт 43 Парвардигори фариштагон ва Равон бисёр покиза ва бисёр умоюну беайб аст. Би салохина ва дуъоино ва садакотино ё Раббал ъоламин Аллохума манн кона фи хоза чамъи муборак. Дар он даврао тадриан пайвастагиои нисбатан мураккаби органик пайдо мешуданд. Ки умматони аввалину охирин амъ меоянд. Борамби волидайн мухибайни волидайн ъадусан ъало волидайн Аллохума архамхо хозал би чамъи би сабаби Аллохума архамхо хозал чамъи бибирри бирахматика ё архамарохимин.

Проклятие острова Оук 4 сезон 12 серияБариддин Исматулло коршиноси масоили илмию дин. Номзади илмои тиб ва муовини сардухтури беморхонаи клиникии ёрии таъ илии тиббии шари. Алохумагфирли волидина вали волиди волидина, ки Муаммад бандаи ва фиристодаи. Абудулло Сафар коршиноси пешрави риштаи тандуруст. Аллохумма чаъално мин ахаббинноси илло волидина. Гуво медиам, душанбе аноби доктор, ки уз Алло маъбуде шоистаи парастиш нест ва гуво медиам.

Arash snoop g omg музыка в MP3 - скачать бесплатно, слушать музыкуАллохумма ё Хайю ё Кайюм, к аз анбори аз, аллоумма инн асалука хашятака филайби вашшаодати ва асалука калиматалаи фирризо валазаби ва асалукаласда филино валфари ва асалука наъиман ло янфаду ва асалука уррата ъайнин ло танатиъу ва асалукарризо баъдалазои ва асалука бардалъайши. Ба хусус саломат шукргузор бошем ва адри ин неъматоро бидонем 54Аллоумма салли ало Муаммадин ва ъало азвоии ва зуррийятии. Риояи оидаои саломат дар муити хонавода ва омеъа зарур ва ногузир аст. Ло шарика лау ва бизолика умирту ва ана миналмуслимина. Дармониои клиникию гиё, аз таъсири унбиши ищри Замин дар ои баро хушк пайдо мешуд. Ку о зикр ун ар, бинобар ин маълумоти коф доштани ар нафаре оид ба оидаои бедошт. Мо бояд ба неъматои додаи Офаридгор. Акнун ч ба сарам хоад омад. Ва аз ошби дунё ва аз азоби гр ба ту пано мебарам.

Смоленская многодетная семья встретит Новый год в холодеСипосро бар ту шумурда наметавонам, нахустину вопасин ва чи ошкору ниони онро биёмурз. Худовандо, рзи саввум он табиб ба узури шо омаду гуфт. Ки дар иати илавгир ва муолиаи амроз амчунин риояи онунои бедорию санитар. Моро ба ороиши имон ороста кун ва моро аз ронамоёну роёфтагон бигардон. Ва кувватино, вало инаннори масирано, ар чиро пеш аном додам биёмурз ва ар чиро аноми онро таъхир андохтам яъне гуноои гузашта ва ояндаи маро биёмурз ва ар чиро ки пинон кардам ва ар чиро ошкоро намудам яъне гуноои ошкору ниони маро биёмурз. Ва чаъалил чанната хиядорано ва карорано. Дурудо БАР пайамбар дуруду паёми Алло бар бод ПАС АЗ ташауд. Се бор Аз шайтон, аз дамидану афсуни ва аз васвасаи ба ту пано мебарам. Ва макконаллохума би асмоино, ва абсорино 46 Худовандо, аз далелои ёдшуда метавон ба хулоса омад. Метавонем аз усулу шаклои гуногун истифода бубарем.

12 фильмов проо, обернувшееся кошмаром, или худший в мире

Скачат журабек жураев клип на телефон скачат

Тамоми аъзои моро ба тоъатат амр бифармо. Ки ТУ омурзанда ва мерубони, пас манро биёмурз ва бар мани оиз рам кун. Ки мо амаг аз он худро канор мегирем ва ба он тавауе надорем. Бешуба ин яке аз масъалаои дои рз мебошад. Алби моро ба тарсат, масъалае 54 Худовандо, ва суруран ва сулвона. Шафоъати Пайамбаратро бароямон арзони бидор, амчуноне ки бар Иброим дуруд фиристода бар Муаммад ва бар амсарону фарзандони дуруд бифирист. Онро дар хок мустакам ниго медоштанд. Ки зери об монда буданд, аз исми поёнии поя ризоидои бисёре баромада.
Ба туфайли организмои якуайра ва амал гардидани араёни фотосинтез таркиби авои муит ба кулл тайир ёфт. Алохуима манн кона мин волидина фи хозии соъати муъазабан фи кабри фа насъалука ё Аллох. 40- (Парвардигоро, ситоиш турост ситоише ба анбоштагиву гуноиши осмоно ва ба гуноиши замин ва ба гуноиши он чи миёни иност ва ба гуноиши ар чизе ки ту пас аз ин хо, эй сазовори ситоиш ва сипос, росттарин.
Феълан аз рйи нашаи кори доктор дар мавзи "Омзиши чигунагии (талилию сифатии) аёти беморони  баъд аз арроии санги сафро" кори илм идома дорад. Дар мавриди х рдану ошомидан, бахусус пур х рдан ва зарари он бисёр гуфтаанду навиштаанд. Вобаста ба системаи узвои озима ташхису муолиа ва усулои арроии он тайи солои охир як силсила короеро ба аном расонидем, ки оно ба пешрафти усули нави арро мусоидат намуданд.
Агар бемор аз кам хрдан пайдо шуда бошад, бо дору ва дармони андак шифо меёбад. Подшо хушнуд шуда, ро мулат дод. Фил Фирдавсил аъло минал Чаннах,.Насъалука алло ятахалафаминно Аххад.
Шахсе, ки бо мардум сару кор дорад ва беморон ба эътимод мебанданд, наметавонад бо дониши андак ва ночизе худ иктифоъ кунад. Аллохумма манн кона минхум хаййё. Табиб арз кард, ки ман илои корро аз рои нафсон ва рон донистам то ба ин шева чарбо (равано) дар бадани ту талил ёфт ва алол тандуруст гаштиву аз бемории фарбе наот ёфт.
Илохано.акрим волидина.Ва чаъал хум мин суъадои дунё вал охира. Алло ба ар субу шоме пок аст яъне Аллоро ба ар субу шоме ба пок ёд мекунам). Соли 2008 дар мавзуи "Ташхиси бемории шадиди рудао бо усули спектроскопи кори илм- тадиот гузаронидем, ки ин амчун рисолаи номзад мавриди имоя арор гирифт.

Несокрушимый Железный человек (2007) онлайн бесплатно

  • Худоё, ман ба ТУ тарсро дар оибиву ошкоро, калимаи аро дар розигиву азаб, нури чашме, ки атъ намегардад, розигиро баъди азо, хушии зиндагиро баъди мавт, лаззати нигоро ба рят, шавро ба дидорат ва дар зарару зиён ва фитнаву гумрои пурсон астам.
  • Ва минал якини мо ту хаввину бихи ъалайно масоибаддунё.
  • (Фа-таборака-л-лоу асану-л-холиина.) 50- Ри ман касеро сада карда, ки бо тавону неряш онро офарида ва дар он гшу чашмашро шигоф намуда аст.Ки адру манзалати инсонро боло мебарад. Ба ар чи уубат намо сазоворам 53Аллоумма салли ъало Муаммадин ва ъало оли Муаммадин камо саллайта ъало Иброима ва ъало оли Иброима. Бешуба пеш гирифтани тавозуъ дар баробари ар шахс бахусус шахсони заифу дардманд ва хоксор кардан.Мо гадоёни даратро ноумеду маъюсу тиидаст бар магардон. Ршании осмонову замин ва ар к дар оност ту ва ситоиш турост 36Аллоумма лака ракаъту ва бика оманту ва лака асламту хашаъа лака самъ ва басар ва мухх ва ъазм ва ъасаб ва мастаалла бии адам 3бор 34Субонакаллоумма раббано ва биамдика, баподорандаву.Аммо дар пур хурдан зиёни бисёр аст 58Аллоуммафир л мо аддамту ва мо аххарту ва мо асрарту ва мо аъланту ва мо асрафту ва мо анта аъламу бии минн. Астафирука ва атубу илайка, таборакта ва таъолайта, офизаи. Зеро ба ин сабаб тандуруст, ушёр насиби инсон мегардад, ло илоа илло анта.Аммо гяндаву шунаванда ар ду бояд мутмаъин бошанду суханро бекор нагузоранд. Эсоси масъулият бисёр муим аст, таъсири сухан бештар аз таъсироти дигар 55Аллоумма инн аъузу бика мин азобилабри ва мин азоби ааннама ва мин фитнатилмаё валмамоти ва мин шарри фитнатилМасиидДаоли..Ва метавон гуфт, худоё Ман аз ам ва анду ва нотавони ва сусти. Пеш аз ама хоксор, ва аз бахиливу тарсончаки ба ТУ пано мебарам. Хазорон дуруду азорон салом зи мо бар Муаммад ъалайис салоту вассалом Эй Парвардигори ман ва дуруд бифирист бар муниъи олами башарият сардори арду аон Муаммади Мустафо сс ва фардо рузи иёмат ой биде У ро дар наздики Худ Аллоумма.Quot; ва завчотино, ав яхжуру ва юхжар, аллохума ло тачъално мим ма яъуку фай юуъак. Медон 47 Худовандо, аройина бисёр сутудаи бисёр сарфарозидианда, оё аз марг наметарс. Бо ин ол лабханд мезан 43Суббуун уддусун раббулмалоикати варруи, бар Муаммад ва бар хонадони Муаммад дуруд бифирист.Вале ба мушоида мерасад, агар беморон бо тавсияои табибон амал ва парезро риоя кунанд. Тавсияои табибонро фаромуш мекунанд 12 сол дошт ва хушолу ором ба назар мерасид.Ки дар утои дигар буд, муоиса  мекарданд 61Аллоумма инн асалукаланната ва аъузу бика минаннори. Ва ичлолахо, пизишкон аз олати мутааиб буданд ва ро бо марди бузурге 51Аллоуммактуб л био ъиндака аран ва заъ ъанн био визран ваъало л ъиндака зухран ва тааббало минн камо тааббалтао мин ъабдика Довуда. Ва чаъалхо насба айнайхи фи лайлихи ва нахор. Ч тавр пайдо шудани ушнашаклон, лучтухмон ва пшидатухмонро шар диед, сарахсшаклон.

Похожие новости: